A0 rời EVN về Bộ Công Thương: Xây dựng ngay cơ chế tài chính

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng ngay cơ chế tài chính bảo đảm kinh phí hoạt động cho A0 từ khi được tách khỏi EVN; thống nhất cơ chế tài chính tạo nguồn thu cho A0 giai đoạn từ 1/1/2024 đến khi Luật Giá sửa đổi có hiệu lực.

Văn phòng Chính phủ cuối tuần qua đã ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) về Bộ Công Thương.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, Ủy ban Quản lý vốn và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp tục thực hiện khẩn trương, tích cực, chủ động phối hợp để hoàn thành các nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, chất lượng để chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) về Bộ Công Thương.

Kế hoạch đề ra là phấn đấu để Thủ tướng Chính phủ có thể phê duyệt chủ trương đối với Đề án tách A0 thành lập doanh nghiệp mới và phương án chuyển giao từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Công Thương trước ngày 30/8.

Theo tiến độ này, Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng ngay cơ chế tài chính bảo đảm kinh phí hoạt động cho doanh nghiệp A0 từ khi được tách khỏi EVN.

Cụ thể, Bộ Tài chính được giao, hướng dẫn cụ thể phương án bảo đảm kinh phí hoạt động cho doanh nghiệp A0 ít nhất đến hết năm 2023. Trường hợp phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền, đề xuất xử lý, báo cáo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trước ngày 10/8.

Lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan thống nhất cơ chế tài chính tạo nguồn thu cho doanh nghiệp A0 giai đoạn từ 1/1/2024 đến khi Luật Giá sửa đổi có hiệu lực. Bảo đảm A0 sau khi tách được vận hành liên tục, hiệu quả.

Đồng thời, chủ trì phối hợp với đơn vị liên quan khẩn trương trình Chính phủ dự thảo Nghị định của Chính phủ để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của hai Nghị định 96 và Nghị định 26 trước ngày 15/8.

Bộ Công Thương chủ động theo thẩm quyền, hoàn thành rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan, bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, chặt chẽ để triển khai ngay sau khi hoàn thành chuyển giao A0 về Bộ Công Thương.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao khẩn trương hoàn thành báo cáo thẩm định theo đề xuất của Ủy ban Quản lý vốn theo quy định, lưu ý cần có ý kiến cụ thể về nội dung dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương tách A0 để thành lập doanh nghiệp mới, gửi Ủy ban Quản lý vốn chậm nhất ngày 15/8.

Nhiệm vụ của Ủy ban Quản lý vốn là chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành phương án chuyển giao và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương chuyển giao, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 22/8.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn, Bộ Công Thương chủ động phối hợp với EVN rà soát kỹ các cơ chế đối với hoạt động của EVN có thể bị tác động sau khi tách A0 chuyển về Bộ Công Thương.

Việc này nhằm không để phát sinh vướng mắc, nhất là các nội dung liên quan Chính phủ hoặc tranh chấp quốc tế (các chủ nợ quốc tế của EVN, các hợp đồng BOT được Chính phủ bảo lãnh…). Trường hợp phát sinh vấn đề thuộc thẩm quyền cần kịp thời đề xuất xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

Admin

Nguồn: 247tintuc

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*